Οι εκπρόσωποί μας στο 13th Insurance Conference

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ
 BUSINESS DEVELOPER
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ
 Area Business Developer Manager
@ AIG
ΦΑΙΗ ΦΙΤΣΙΑΛΟΥ
 Business Developer, Sponsors & Producers Management
@ AIG

Πληροφορίες για την εταιρεία και την δραστηριότητά μας

 
Δήλωση Συμμετοχής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων