Δήλωση Συμμετοχής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων